Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Kontanthjælpsloftet

Artikel af Bettina Post, bragt i Jyllandsposten

Camilla er 20-år og modtager kontanthjælp. Hun lider af en alvorlig spiseforstyrrelse, og er i samarbejde med sin sagsbehandler startet i behandling. Efter at have været i behandling i tre måneder er hun parat til at komme i aktivering i en tøjbutik én dag om ugen med henblik på at styrke de sociale kompetencer i beskæftigelsesøjemed.

 

Det er yderst vanskeligt for Camilla at overkomme både tilværelsen og aktiveringen, og hendes lidelse betyder, at hun har mange dage, hvor hun ikke orker at møde andre mennesker – sommetider på grund af angst, sommetider på grund af udmattelse. Periodevis har hun så alvorlige tilbagefald, at hun er sygemeldt i flere uger ad gangen, men som tiden går, bliver der så småt flere af de gode dage.

 

Efter seks måneder i tilbud er det hendes største sejr, at hun har passet både behandling og den ene dags ugentlige fremmøde uden at melde sig syg i en hel måned. Samtidig nedsættes hendes månedlige hjælp med kr. 931 (til kr. 4.596), fordi hun ikke er kommet i beskæftigelse. Hun opfylder nemlig ikke undtagelsesbestemmelsen i Aktivlovens § 25f stk. 3, idet denne primært omfatter sent udviklede.

 

Mange unge med lignende lidelser (angst, depressioner, misbrug) bliver ramt på samme måde, når de er midt i et forløb, som over tid kunne medvirke til en normalisering af den unges tilværelse, inklusive en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 

 

Dette, og to lignende eksempler på helt urimelige konsekvenser af kontanthjælpsloftet, har Dansk Socialrådgiverforening fået behandlet i folketingets arbejdsmarkedsudvalg ved deres første møde efter sommerferien.

 

Spørgsmålene blev stillet Claus Hjort Frederiksen hele tre gange. Første gang svarede han, at ”Loftet er kommet for at blive – det skal kunne betale sig at arbejde”. Han forholdt sig altså slet ikke til spørgsmålene.

 

Anden gang han blev spurgt om, hvorvidt det påvirker ham, at loftet bl.a. rammer psykisk syge unge mens de kæmper for at blive raske, svarede han, at ”Det skal kunne betale sig at arbejde, det er en landvinding for vores system”. - Stadig glat som et stykke håndsæbe i et badekar på løvefødder.

 

Først tredje gang spørgsmålet blev stillet, kom ministeren frem med, hvad han i virkeligheden mener om kontanthjælpsmodtagere med svære problemer som de beskrevne. Han svarede; ”Vi skal være varsomme med at indføre regler, hvor mennesker skal elendiggøre sig for at få de høje ydelser. Derfor vil jeg ikke indføre undtagelser, der vil medføre uværdig elendiggørelse, for at slippe for loftet”.

 

Jeg kan kun forstå ministerens svar som, at det er hans opfattelse, at der ikke findes mennesker i Danmark, som ikke kan arbejde. Hvis der er nogen som påstår, at de har f.eks. psykiske sygdomme, så er de nogle pive-hoveder, som højest lider af en art samfundsskadelig lukrativ dovenskab, som tærer unødigt på de offentlige kasser. 

 

En ret besynderlig teori, al den stund at alle raske og arbejdsomme borgere i dette land i øjeblikket deltager i en forbrugsfest, som enhver vel hellere vil være med i end stå udenfor? fed en fest kan man altså heller ikke holde for brutto kr. 5.527 om måneden!

 

I Dansk Socialrådgiverforening mener vi, at det må være muligt at drage omsorg for dem, kontanthjælpssystemet dybest set er tiltænkt, ved at indføre bestemmelser i lovgivningen som undtager mennesker, som er syge, fra en sanktionerende straf som retter sig mod, at det skal kunne betale sig at arbejde.

 

Jeg finder det dybt forstemmende at vi har en beskæftigelsesminister med så kynisk en holdning til de af vores medborgere, som virkelig har brug for det sociale sikkerhedsnet, som Danmark er så berømmet for.

 

Bettina Post

Næstformand

Dansk Socialrådgiverforening

 

>> tilbage til Bettina Posts side