Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Generalforsamling den 15. marts 2009

 

Generalforsamling for Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter

Søndag d. 15 marts 2009

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Forslag om opløsning af foreningen og videreførelse af bogprojektet: Livet under loftet

5) Valg af bestyrelse

6) Valg af revisor

7) Eventuelt

 

Tilstede: Signe Goldmann, Ayfer Baykal, Morten Ejrnæs og Pernille Agerbæk

 

Referat:

Ad. 1

Morten Ejrnæs vælges som dirigent.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Dagsordnen blev godkendt

 

Ad. 2

Signe Goldmann orienterede om foreningens aktiviteter i 2008

 

Ad. 3

Signe Goldmann & Ayfer Baykal fremlagede foreningens regnskab. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentar.

 

Ad. 4

Det blev enstemmigt vedtaget at opløse foreningen dags dato.

Det blev enstemmigt vedtaget at foreningens nettoformue overføres til bogprojektet: Livet under loftet, der videreføres af Signe Goldmann og Pernille Agerbæk.

 

Ad. 5

Ej relevant, da foreningen bliver nedlagt

 

Ad. 6

Ej relevant, da foreningen bliver nedlagt

 

Ad. 7

Ingen kommentarer under dette punkt

 
 

 

>>Tilbage til Nyheder