Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Fra Socialdemokraterne til Demokraterne?

Debatindlæg af Gunvor Auken 

Min partiformand Helle Thorning- Schmidt synes ifølge Politikens forside 2. august ikke berørt af, at 900.000 mennesker på overførselsindkomst økonomisk er sakket bagud over de sidste 10 år i forhold til andre, som netop påvist af vismændene. Helle Thorning-Schmidt giver kun løfte om at sige nej til en endnu ringere regulering af overførselsindkomsterne end den regulering, der er årsag til, at en dagpengemodtager kun får 14.000 kr. om måneden og ikke 17.000 kr., som svarer til den almindelige lønudvikling i perioden.

 

Det er nedrigt og nidkært som også mit parti farer frem mod de mange på overførselsindkomst. 14.000 kr. at leve af som syg eller arbejdsløs er ikke mange penge. Kontanthjælpsmodtagere og folkepensionister uden anden pension har endnu mindre.

 

Hertil kommer at partiet politisk har stemt for at kontanthjælpsmodtagere – også aktiverede – skal have deres hjælp sat ned med op til 2.000 kr. om måneden for et ægtepar og op til 1.300 kr. for enlige, hvis de har fået kontanthjælp i mere end 6 måneder. Det har ramt dem som Helle Thorning-Schmidt siger har særlig hjælp behov nemlig de langvarige kontanthjælpsmodtagere. Blandt dem er der i øvrigt mange der ikke kan arbejde, fordi de er for syge. Det har Politiken tidligere givet eksempler på.

 

Mindst 10.000 af dem er berettiget til en førtidspension, men får den ikke, fordi kommunerne skal betale 2/3 af pensionen.

 

Jeg er i bestyrelsen for Kofoeds Skole og for Kristeligt Studentersettlement som i særlig grad er hjemsteder for langvarige kontanthjælpsmodtagere. De to steder kan fortælle om, hvor tungt det er at skulle klare sig for den reducerede kontanthjælp. De ubetalte regninger hober sig op, depotet for brugt tøj er flittigt besøgt og det almindelige svar på børnenes ønsker er nej. Det er også dokumenteret i en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet her i slutningen af juni måned.

 

Er man først på den reducerede kontanthjælp er det næsten ikke til at komme tilbage på den ”høje” kontanthjælp, også fordi gruppen oftest har andre problemer end bare arbejdsløshed.

 

Som om det ikke er nok, så har Socialdemokraterne med den 2 måneder gamle integrationspakke også sagt ja til at familier hvor en af ægtefællerne ikke har haft mindst 300 timers arbejde inden for 2 år, skal leve af kun den enes kontanthjælp. Den socialdemokratiske begrundelse var, at sådan forsørges hjemmegående danske kvinder også. Ja, tak men baglandskvinder har oftest en mand der tjener penge på et ganske andet niveau.

 

Det øger alt sammen uligheden og udstødningen og baner alt for nemt den usle vej med sort arbejde og socialt bedrageri.

 

Helle Thorning-Schmidt glæder sig samtidig over de mange der har ejerbolig. De skal ikke brandbeskattes har hun lovet fra næsten første dag som partiformand. Nej, men skal de ligefrem forgyldes, så uligheden også øges af den vej? Det er efterhånden kun politikere der ikke forarges over at husejere i de mest attraktive boligområder har svimlende værdistigninger på deres bolig. Stigninger som vel at mærke er både skatte- og arbejdsfri indtægt. Det har vakt forundring, at vores næstformand Henrik Sass Larsen for få dage siden har sagt: ”Hvad er det for en ulighed? Bistandsklienten i den anden ende af Køge bliver jo ikke fattigere af, at prisen på min bolig stiger”. Men det kan være at han er ved at blive sat ud af sin bolig, fordi kontanthjælpen ikke længere kan betale huslejen!

 

Jeg er overbevist om, at de barske nedskæringer kan forklares ved at indvandrere og flygtninge er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagerne.

 

Som socialrådgiver har mit vigtigste mål været at reducere antallet af mennesker i arbejdsfør alder på overførselsindkomst. Det kan ske ved at forebygge fravær og sygdom, ved at skabe konkurrencedygtige arbejdspladser, hvor medarbejde har indflydelse og løbende opkvalificeres og ved at udvide området for legalt arbejde. Her tænker jeg på omlægninger, der gør sort arbejde udført for private ikke momsregistrerede husholdninger til hvidt arbejde. De travle familier vil med glæde bruge deres gode indkomster til at betale for at få udført arbejde i hjemmet til priser der ikke indebærer at de selv skal arbejde 4 – 6 timer for at få en times arbejde udført legalt. Den nu afskaffede hjemmeservice er et eksempel herpå.

 

Livet på overførselsindkomst undergraver både andres respekt og selvrespekten, hvis der er en arbejdsevne.

 

Jeg synes mit parti skulle kulegrave:

  • De senere års økonomiske forringelser og følgerne heraf for dem på overførselsindkomst – ikke mindst kontanthjælpsmodtagerne.
  • Hvor mange af de langvarige kontanthjælpsmodtagere der reelt er berettiget til en førtidspension.
  • Hvordan en anstændig boligpolitik bør se ud uden aktuelt at drive nogen fra hus og hjem.
  • Hvordan sort arbejde udført for private husholdninger kan gøres hvidt uden at den disponible indkomst bliver lavere, end hvis arbejdet blev udført til overenskomstmæssig løn og med den gældende beskatning.

 

Det må ikke gå sådan, at næste gang vores parti skifter navn, kommer det til at hedde Demokraterne.

 

>> tilbage til Gunvor Aukens side