Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Hvad med den radikale og sociale sammenhængskraft?

 

Debatindlæg af Gunvor Auken

 

Det var en fornøjelse at læse Det radikale Venstres beskæftigelsespolitiske ordfører Elisabeth Gedays artikel ”Jordbær og Hotjob” i Information den 12. august.

 

Elisabet Geday håner og går i rette med både den nye aftale om integrationspakken – som hendes parti ikke er en del af - og reglen om at kontanthjælpsmodtagere efter 6 måneder får deres hjælp nedsat. Den regel har hendes parti selv været med til at indføre med aftalen om ”Flere i arbejde”. Reglen ramte kontanthjælpsmodtagerne fra 1.1.2004.

 

Jeg læste derfor spændt Informations oversigt den 16. august med titlen ”Velfærdsomlægninger på vej”. Her er der et skema over, hvad de politiske partier mener om ændringer i velfærdsordningerne. Et af spørgsmålene handler netop om, hvorvidt reglen om at nedsætte kontanthjælpen efter 6 måneder skal fjernes. Teknisk kaldes reglen ”Loftet over kontanthjælpen”. Det svarer Det radikale venstre nej til!

 

Det hænger jo ikke sammen Elisabeth Geday, eller taler partiet med to tunger? Spørgsmålet er vigtigt, fordi aftalen om ”Flere i arbejde” skal til revision blandt de partier, der stemte for aftalen – herunder Socialdemokraterne og Det radikale venstre. Socialdemokraterne har meldt ud, at partiet har fortrudt reglen om at kontanthjælpen sættes ned. Men hvad mener de radikale? Elisabeth Geday skriver i artiklen at reglen skal ændres, men i Informations oversigt 4 dage senere, står der det modsatte.

 

Der skal meget til at få reglen fjernet, for alle forligspartierne skal være enige. Det er det skæbnesvangre ved den slags aftaler.

 

Reglen indebærer at enlige får deres kontanthjælp nedsat med op til 1.350 kr. om måneden efter skat. Gifte op til 2.000 kr. og samlevende op til 2.700 kr. Det er særligt mennesker med store bolig- og forsørgerbyrder, der rammes – og husk ud af en lav kontanthjælp og efter skat!

 

Elisabeth Geday henviser til en nylig undersøgelse fra SFI der viser, at den lave kontanthjælp ikke har fået flere i arbejde. Mange af dem er nemlig for syge og ukvalificerede til få at arbejde – adskillige burde have en førtidspension – de øvrige har søgt job endnu flere gange, men uden at flere er kommet i arbejde.

 

Som hun rigtigt skriver ”Den eneste konsekvens af lovændringen har altså været, at de svageste i vores samfund har fået mindre at leve for. At deres børn ikke har fået fodtøj, at de er holdt om med at gå til tandlægen, har droppet udenbyes-turene og sågar undlader at betale husleje eller afdrag på lån” Det næste afsnit i hendes artikel har meget betegnende overskriften ”Hutle, platte, svindle”. Hvad gør vi politisk ved det? Jo, straffen for socialt bedrageri er for nye skærpet yderligere.

 

Så hør lige, hvorfor jeg blev så glad for Elisabeth Gedays artikel: ”Problemet er ikke manglende økonomisk gulerod. Vi har efterhånden gjort flere erfaringer med økonomiske gulerødder, som viftes foran de svageste. Problemet er, at gulerødderne hænger så højt, at kun de aller stærkeste blandt de svageste, kan nå dem”. Desværre vifter Det radikale Venstres officielle svar på om reglen skal afskaffes, også i vinden.

 

Det næste spørgsmål er, hvordan vi politisk og skattepolitisk finder konstruktioner, så det arbejde der i dag betragtes som sort, plat og svindel sættes på en form, så det er lovligt og til at leve af på lige fod med andre. Der er rigtig meget arbejde til netop langvarige kontanthjælpsmodtagere, hvis de ikke momsregistrerede husholdninger kan få udført hvidt arbejde af det der i dag udføres som: sort arbejde, gør det selv arbejde eller bare ikke bliver gjort arbejde, fordi det er for dyrt.

 

Antallet af mennesker på overførselsindkomst kan også nedbringes markant, hvis vores arbejdspladser gav medarbejderne mere indflydelse og de løbende blev opkvalificeret. Det forebygger om noget fravær, sygdom og udstødning.

 

Danmarks Statistik er forbløffende nok ikke i stand til at oplyse, hvor mange der er på den reducerede kontanthjælp. Ud fra undersøgelsen fra SFI har jeg beregnet mig frem til, at mindst 30.000 voksne og deres børn er omfattet af den reducerede kontanthjælp. Jo den sociale arvs onde cirkel har fået fart på.

 

>> tilbage til Gunvor Aukens side