Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

John Dahl
Forbundsformand for HK

”Ulighed skaber dynamik”. Det mener socialminister Eva Kjær Hansen, og man må sige, at hun har ret! Bare se på Frankrig og de sociale oprør, som har fundet sted i de trøstesløse kvarterer i Paris’ forstæder. Spørgsmålet er, om vi ønsker den voldsomme dynamik, som uligheden skaber. Jeg gør i hvert tilfælde ikke.

 

Regeringen og Dansk Folkeparti fører en politik, hvor de svageste i samfundet bliver ramt økonomisk og mistænkeliggjort. Vi har ikke franske tilstande, men vi ser desværre en stigende opsplitning i samfundet, som kan resultere i uroligheder.

 

Den primitive neoliberale ideologi, som ligger bag regeringens arbejde, slår igennem flere steder: Hvis du har et socialt eller økonomisk problem, får du besked på, at du bare kan finde dig et arbejde. Hvis du ikke kan, er det din egen skyld.

 

Loft over kontanthjælpen er et forsøg på at gøre sociale problemer til et individuelt problem, hvor den enkelte selv får ansvaret for at forbedre sine levevilkår.

 

Den sociale solidaritet og forståelsen for, at det er et fælles ansvar at hjælpe samfundets svage grupper, er under voldsomt pres. Det danner grobund for et yderligere opsplittet og egoistisk samfund, hvor de stærke bliver stærkere, og de svage svagere.

 

”Foreningen Loftsramte” går heldigvis imod strømmen. Det er vigtigt at få sat fokus på de åbenlyse økonomiske overgreb, som rettes mod kontanthjælpsmodtagerne - indgreb som på ingen måde skaffer dem job, men som låser dem fast i en uværdig social og økonomisk spændetrøje.   

 

>> tilbage til forsiden

 

>> tilbage til "Om foreningen"