Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Links

 

Rapport fra Socialforskningsinstituttet 28.juni 2005
Den konkluderer bl.a. at loftsloven ikke får flere i arbejde, men gør kontanthjælpsmodtagerne fattigere.

 

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet kom den 23 oktober med deres Årsrapport 2005, der også omhandler loftet. Her udtaler Rådet bl.a. "De seneste års nedskæringer af ydelserne til samfundets økonomisk dårligst stillede har sænket ydelserne til et niveau, som efter Rådets mening er urimeligt lavt."

 

Lov om Aktiv Socialpolitik

Her kan du her se selve lovteksten. § 25b handler om loftet over kontanthjælp.