Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Bogprojektet: Livet under loftet

 

Vi er nu godt i gang med bogen "Livet under loftet", der er bygget op om interviews med en række af vores loftsramte eksperter.

Artikel i Hus Forbi
Det første interview er blevet skrevet om til en artikel, som blev bragt i juni-nummeret af Hus Forbi - artiklen kan også læses her.
 

Udkommer i efteråret
Efter planen skal bogen udkomme i efteråret 2006 - forudsat at vi kan få finansieringen på plads inden.

 

>>tilbage til Nyheder

 


 

Projektbeskrivelse

 

For projektet står:
Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter

 

Formålet med projektet

Gennem 8-10 interviews at viderebringe nogle af historierne om, hvordan livet ser ud for de mennesker, der er ramt af loven om loft over kontanthjælp. Det er historier, der sjældent bliver fortalt, og vi håber at en bog som ”Livet under loftet” kan være med til at skabe en større forståelse for og indlevelse i de loftsramtes situation og samtidig fortælle om nogle af de menneskelige konsekvenser loftsloven har.

 

Baggrunden for projektet

Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter, har siden november 2005 købt udtalelser fra mennesker, der er ramt af loven om loft over kontanthjælp – fra vores loftsramte eksperter. Udtalelserne er med til at give et indblik i livet som loftsramt, men da udtalelserne er forfattet af de loftsramte selv, er der meget stor forskel på udtalelserne, og nogle giver et væsentligt bedre indblik end andre.

Vi har gennem dette arbejde fået en tæt kontakt til mange af eksperterne, og vil gerne bruge det kendskab og den fortrolighed, vi har opnået, til at få fortalt historierne lidt mere i dybden, så almindelige danskere kan få et endnu bedre indblik i livet som loftsramt. Derfor ideen om at samle historierne i en lille bog med interviews og billeder.

 

Beskrivelse af projektet:

Interviews med 8-10 loftsramte:

Vi vil interviewe 8-10 af vores loftsramte eksperter (ca. 5 sider pr. interview). Det primære fokus i interviewene vil være, hvordan det er at leve under loftet. Interviewpersonerne vil blive sammensat bredt, så der både er personer med dansk og med anden etnisk baggrund, mænd og kvinder, og et bredt geografisk udsnit. Deres identitet vil dog blive sløret i bogen, da de fleste ikke ønsker at stå frem offentligt.

Bogens vil få en indledning, hvor der vil være lidt baggrundsinformation om foreningen og en kort gennemgang af, hvad loftsloven går ud på. Resten af bogen vil have fokus på de menneskelige konsekvenser og ikke de lovtekniske spørgsmål – den vil derfor kunne læses af alle.

Bogen vil få et omfang på ca. 70-80 sider.

 

Forfattere:

I foreningen er kontakten til de loftsramte eksperter blevet varetaget af Signe Goldmann (formand) og Mette Goldmann (bestyrelsesmedlem). Da det er dem, der har fortroligheden med eksperterne, er det også dem, der står for interviewene. Signe Goldmann, der er uddannet retoriker, står for den efterfølgende sammenskrivning og journalistiske bearbejdning af interviewene.

 

Foto:

Bogen illustreres af fotografen Andreas Hansen. Til hvert interview vil der være 1-2 anonymiserede billeder fra de loftsramtes hverdag.

 

80 kr. pr. bog til foreningens indsamling

Når bogen sælges via foreningen, vil 80 kr. gå til foreningens indsamlingskonto og vil dermed blive brugt til at købe flere udtalelser fra mennesker, der er ramt af loven om loft over kontanthjælp. Vi regner med en udsalgspris på ca. 150 kr.

 

Finansiering via salg af shares

Fagforeninger, organisationer, partier mfl. bliver tilbudt at købe shares i projektet. Ved at binde sig til at købe min. 10 bøger til en pris på 300 kr. pr. bog inden den 1. juli, er man med til at finansiere produktionen af bogen og får samtidig tilbud om, at man kan få sit navn med i bogen. Et evt. overskud vil gå direkte til foreningens indsamlingskonto.
 

>>tilbage til Nyheder