Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Om Loftsloven

 

De fattige bliver fattigere

Mens de fleste kan glæde sig over skattelettelser og forbrugsfest, bliver nogle af de allerfattigste mennesker i dette land endnu fattigere. 1. januar 2004 trådte den såkaldte ”loftslov” i kraft, der rammer mennesker, der har været på kontanthjælp i mere end 6 måneder. (Loven om Aktiv Socialpolitik, § 25 - kan læses her)

 

Argumentet for loven var, at nedskæringerne i kontanthjælp, boligsikring og særlig støtte skulle give kontanthjælpsmodtagerne et incitament til komme i arbejde – men loven rammer i øvrigt også mennesker, der slet ikke kan arbejde f.eks. pga. misbrug, længerevarende sygdom eller barsel.

 

En familie på kontanthjælp kan miste over 2.700 kr. netto pr. måned pga. loftsloven.

 

Der findes ikke tal på, præcis hvor mange der er ramt af loftet, men et forsigtigt gæt vil være, at ca. 30.000 børn og voksne er berørt. Tal fra Arbejdsdirektoratet viser, at der er ca. 1.100 kvinder på barsel, der er ramt af loftet.

 

Kort tid efter, at loven trådte i kraft, kunne en række boligselskaber melde om en stigning i antallet af lejere, der blev sat ud af deres lejligheder, fordi de ikke kunne betale husleje. Nye tal viser en stigning på mere end 35% - læs artikel i Socialrådgiveren her.

 

De mere tekniske detaljer

Loftsloven er en del af forliget ”Flere i arbejde”. Her har man bl.a. lavet et loft, der betyder, at mennesker på kontanthjælp efter 6 måneder kan miste hele eller dele af deres boligsikring eller særlig støtte (pr måned op til ca. 2.000 kr. netto for ægtepar og op til ca.1.300 kr. netto pr. person for enlige og samlevende – derudover får ægtepar en nedsættelse af kontanthjælpen på ca. 550 kr. brutto pr. person). Loftet er lavest for ægtepar, der hurtigst bliver ramt, derefter samlevende. For enlige er loftet lidt højere, så her vil ikke helt så mange blive ramt, med mindre de har meget høje boligudgifter. Det er lidt teknisk, men resultatet bliver, at rigtig mange børnefamilier (specielt ægtepar) bliver ramt utrolig hårdt, da de rammer loftet hurtigt og ofte er dem, der får mest i boligsikring – i alt kan de miste ca. 2.700 kr. netto hver måned. Denne lov rammer som sagt også mennesker, der slet ikke kan arbejde.

(De aktuelle satser kan læses her).

 

Loftsloven virker ikke

I Juni 2005 kom Socialforskningsinstituttet med en rapport, der viser, at loftet over kontanthjælp ikke får flere i arbejde, men blot gør fattige mennesker fattigere. De allernyeste tal viser, at kun ca. 5 % af de loftsramte er kommet i arbejde - 95% er bare blevet fattigere. Alligevel er der på nuværende tidspunkt ikke flertal i Folketinget for at afskaffe loftsloven.

 

Ingen hjælp fra Regeringen

Både Statsministeren og Beskæftigelsesministeren har flere gange forsvaret loven med, at ”blot nogle få timers arbejde om ugen ophæver virkningen af loftet”, men det er ikke lykkedes dem at skaffe disse ”blot få timeres arbejde om ugen” til kontanthjælpsmodtagerne, så de kunne reddes fra loftet.

 

Derfor træder ”Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter” nu hjælpende til!