Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Sadia Syed
Socialrådgiver og medlem af Rådet fra Socialt Udsatte

"Regeringen kom til i udgangen af 2001. På det tidspunkt arbejdede jeg med traumatiserede flygtninge og flere af dem fortalte mig, at de var bange og usikre for fremtiden. Valgkampen var ubehagelig med et negativt ladet menneskesyn og et uanstændig debatniveaut! Der skulle renses ud blandt kontanthjælpsmodtagere - de synlige minoriteter og andre arbejdssky elementer. Der blev taget fra de fattige og givet til de rige - det omvendte robinhoodprincip. Kort tid efter blev den lave ydelse, starthjælp, svarende til 40% under kontanthjælpen en realitet. Målet var at ramme nyankomne flygtninge, hvilket er lykkedes flot. Fattigdom, skam, afmagt og ydmygelsen er vokset!.

 

Det kan konstateres, at hverken starthjælpsmodtagere eller langvarige kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde ved, at de økonomiske ydelser er blevet sænket siden 2002. Kontanthjælpsloftet har kun medvirket til at øge fattigdommen og isolationen samt gøre hverdagens afsavn tydeligere.

For at kunne opretholde et nogenlunde leveniveau kræver det et vist rådighedsbeløb. Via mit arbejde ser jeg dagligt mennesker, som er plaget af deres anstrengte økonomi.

Det er svært at købe sund kost, invitere gæster eller tage på udflugt med børnene. Mange har ikke mulighed for at betale tv-licens og have pc med internetadgang.

Konsekvenserne er psykosociale belastninger, som har store personlige omkostninger for den enkelte og for samfundet. 

For ansatte i socialforvaltningerne er det bureaukratiske pres øget med indførelsen af reformen "flere i arbejde" og ressourcerne formindsket. Det klassiske sociale arbejde i form af tid, tillid og tålmodighed har trange vilkår. Resultaterne bliver derefter og så finder man nye syndebukke - socialrådgiverne!

 

FN's komite for menneskerettigheder for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder har under sit møde med Danmark i november 2004 anbefalet, at Danmark

fastsatte en fattigdomsgrænse og udviklede redskaber til at følge fattigdom tæt.

 

Ethvert menneske har værdi i sig selv og har krav på at blive mødt med respekt og anerkendelse. Danmarks befolkning må handle NU for at stoppe den igangværende negative udvikling!"
 Desperate efter job

Artikel af Sadia Syed, bragt i Politiken d. 5.6.2005
 

Læs den her
 


 

Du kan læse mere om Rådet for Socialt Udsatte på: www.udsatte.dk  
 

 

>> tilbage til forsiden

 

>> tilbage til "Om foreningen"