Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Støttemedlem

 

Som noget helt nyt, kan man for 100 kr. om året nu blive støttemedlem for foreningen.

 

Navn og kommentar på hjemmesiden
Som støttemedlem har du mulighed for at få dit navn på listen her på siden evt. sammen med en kort kommentar om, .hvorfor du har valgt at støtte foreningen. Det er dog kun et tilbud, og man kan sagtens være støttemedlem uden at få offentliggjort sit navn.

 

Mailliste for støttemedlemmer

Som støttemedlem kan du samtidig komme på vores særlige mailliste for støttemedlemmer.

 

100 kr. - en hjælp til at drive foreningen

I modsætning til indsamlingen, der går ubeskåret til at købe ekspertudtalelser for, så går de 100 kr., man giver som støttemedlem, til at betale for nogle af foreningens andre udgifter: f.eks. telefonregning, frimærker, hjemmeside mm. Selvom alle andre end vores loftsramte eksperter arbejder gratis, er der alligevel udgifter forbundet med at drive en forening.

 

Hvordan bliver man støttemedlem?
For at blive støttemedlem, skal du sende en mail eller et brev til foreningen (Loftsramte Eksperter, Lundtoftegade 18, 1.th., 2200 København N, mail@LoftsramteEksperter.dk), samt indbetale 100 kr. til foreningens driftskonto: konto: 4637284002, reg.nr: 0264, eller sende en check.

 

NB: Vær opmærksom på, at det er et andet kontonr. end det, der bliver brugt til indsamlingen!

 

I mailen/brevet skal du oplyse:

  • Navn, adresse og evt. tlf. og mail

  • Om du ønsker dit navn offentliggjort på listen på hjemmesiden

  • Om du ønsker at komme på maillisten

  • Evt. en kommentar om, hvorfor du støtter foreningen

Du bliver registreret som støttemedlem, så snart vi har modtaget mailen/brevet samt din indbetaling.

 

Man bliver støttemedlem for et kalender år ad gangen, så hvis du bliver støttemedlem nu, gælder det for resten af 2006.

 

>>Tilbage til forsiden

 


 

Liste over Støttemedlemmer:
(Kun de, der ønsker deres navn offentliggjort)

 

 
Navn
 
Kommentar
Hans Kragh-Jacobsen "Fattig er kun et takket ord!"
 
Per Christensen
"Jeg giver min støtte, da jeg finder det uhyrligt at man straffer kontanthjælpsmodtagere på denne måde. Og især fordi det går ud over børnefamilier.
Håber for alle at denne lov fjernes snarest muligt."
 
Benedikte Navntoft
 
"Jeg støtter dette initiativ fordi jeg gennem mit tidligere arbejde overvejende har været i kontakt med familier på dagpenge og overførselsindkomster og dermed været vidne til, hvordan dårlig økonomi og fattigdom stresser familier og kan medvirke til problemudvikling.
Jeg synes det er på høje tid at kontanthjælp og mindsteløn ( for den er også meget lav) hæves til et rimeligt niveau."
 
Jette Svane "Jeg er oprørt over, at vi i dagens Danmark byder de svageste i samfundet meget ringe levevilkår, og at man i nogle tilfælde fratager et menneske hele dets eksistensgrundlag."
 
Tomas Oszlar "Grunden til at jeg støtter denne forening er at fattigdom er ufrihed på mere end en måde. Fattigdom låser mennesket fast i fattigdom og sørger for at at deres børn vokser op med en fattigs tankegang og derved sikres at disse også forbliver fattige. Anders Fogh gik i 2001 til valg på at bryde den sociale arv. Det har han til fulde bevist at han ikke mente. Ellers var denne forening overflødig."
 
Dorte Bennedsen
 
 
Søren Lassen
 
 
Lene Kamma Gary
 
 
Nina Lybke
 
"Vi lever i relation til andre"
Anders Christensen
 
 
Andreas Røpke
 
 
Bente Begtrup
 
 
Carsten Korsar
 
"Solidaritet er altid konkret"

>>Tilbage til forsiden